Školenie elektrotechnikov

Aktualizačná odborná príprava a odborné oboznamovanie
elektrotechnikov § 21, § 22, § 23 a revíznych technikov § 24

 

JANUÁR

⇒  PRIHLÁŠKA


FEBRUÁR

⇒  PRIHLÁŠKA  ⇐


MAREC

⇒  PRIHLÁŠKA  ⇐

APRÍL

⇒  PRIHLÁŠKA  ⇐

MÁJ

⇒  PRIHLÁŠKA  ⇐

JÚN

⇒  PRIHLÁŠKA  ⇐

SEPTEMBER

⇒  PRIHLÁŠKA  ⇐

OKTÓBER

⇒  PRIHLÁŠKA  ⇐

NOVEMBER

⇒  PRIHLÁŠKA  ⇐

DECEMBER

⇒  PRIHLÁŠKA  ⇐