O Nás

Firma Elšpec H.L., s.r.o. vznikla v roku 2004. Hlavným zameraním bolo vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) technických zariadení elektrických a bleskozvodov, elektrických strojov, prístrojov, spotrebičov, náradia, rozvádzačov, strojov, inštalácií a prípojok a opravy, rekonštrukcie a montáže elektrických zariadení.

Od roku 2005 je firma Elšpec H.L., s.r.o. oprávnená vzdelávacia organizácia v oblasti ochrany práce s platnými oprávneniami v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z. a zák. č. 125/2006 Z. z .
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytujeme široké spektrum základných, rozširovacích aj opakovaných školení a kurzov ako aj aktualizačnú odbornú prípravu. Vlastníme oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie technických zariadení elektrických, tlakových a plynových. Dlhodobo spolupracujeme s overenými kvalifikovanými školiteľmi, ktorých odborné vedomosti a zručnosti sú zárukou vysokej úrovne vzdelávacieho procesu.

Od roku 2008 firma vlastní licenciu na prevádzkovanie technickej služby v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava elektronických zabezpečovacích a poplachových systémov. V tejto oblasti ponúkame montáže zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov, prístupových systémov a ďalších zariadení na ochranu osôb a majetku, vrátane zabezpečenia motorových vozidiel.

V súčasnosti poskytujeme širokú škálu rôznych služieb, ktoré nájdete v sekciách: vzdelávacie služby,  elektroslužby a zabezpečovacie systémy.

Od vzniku spoločnosti je prioritou firmy individuálny prístup ku každému zákazníkovi a spoľahlivosť pri poskytovaní služieb.
Hlavnou filozofiou firmy je poskytovať každému zákazníkovi služby dobrej kvality za prijateľných cenových podmienok.
Spokojnosť zákazníkov sa firma snaží budovať formou dlhodobých partnerských vzťahov úctivým a serióznym prístupom k zákazníkovi a kvalitou svojich služieb.

Náš tím:

Ladislav Hruškár
konateľ a manažér firmy
autorizovaný bezpečnostný technik
revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových
lektor vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových, autorizovaný bezpečnostný technik

Marián Hruškár
konateľ firmy
autorizovaný bezpečnostný technik
lektor BOZP

Bc. Henrieta Červenková Hruškárová
konateľka a manažérka firmy
technik požiarnej ochrany,  bezpečnostný technik                                                                                      revízny technik vyhradených technických zariadení plynových a tlakových
lektor vyhradených technických zariadení plynových, tlakových

Ing. Martina Gašparíková
referent pre vzdelávanie

Ing. Alžbeta Kandová
referent pre vzdelávanie

Emília Petrášová    technik BOZP,  technik požiarnej ochrany

Ing. Veronika Hradecká   technik BOZP,   technik požiarnej ochrany