Prihláška

Z á v ä z n á   p r i h l á š k a
na akreditovaný vzdelávací program
ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM
ktoré sa uskutoční dňa 06.09.2019 (piatok),
miesto konania: Stredná odborná škola stavebná – Épitészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta č. 61, 940 01 Nové Zámky

pánpaniTrvalé bydlisko účastníka:Dosiahnuté vzdelanie: /SOU, ÚSO s mat., GYM./


Pracovný pomer:

Prihlasujem sa ako:
zamestnanecSZČOsúkromná osoba

Presná adresa (fakturačná) vysielajúcej organizácie


Adresa