Elektrotechnické minimum

Z á v ä z n á   p r i h l á š k a

Elektrotechnické minimum dňa: január 2024 

miesto konania:   Elšpec H. L., s.r.o.,  Dvorská cesta 14,  940 02 Nové Zámky

  pánpani

  Trvalé bydlisko účastníka:  Dosiahnuté vzdelanie: /SOU, ÚSO s mat., GYM./


  Pracovný pomer:

  Prihlasujem sa ako:
  zamestnanecSZČOsúkromná osoba

  Presná adresa (fakturačná) vysielajúcej organizácie


  Adresa