AKTUALITY

Vitajte na stránke ELŠPEC H.L. s. r. o 

 

 

 E l e k t r o t e c h n i c k é    m i n i m u m

Otvárame ďalší kurz akreditovaného vzdelávacieho programu určeného pre osoby bez elektrotechnického vzdelania v rozsahu 400 hodín už

17.01.2020

Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke www.elspec.sk