Ostatné vzdelávacie služby

Dodávateľským spôsobom.