Služby BOZP, OPP

  • výkon autorizovaného bezpečnostného technika a komplexné bezpečnostno – technické služby vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie a poradenstva
  • výkon technika požiarnej ochrany v rozsahu zák. č. 314/2001 Z. z. vrátane poradenstva
  • vykonávanie koordinátora bezpečnosti na stavenisku podľa NV SR č. 396/2006 Z. z.
  • vykonávanie vstupných, opakovaných školení a odborných príprav v oblasti BOZP a OPP