Kuriči

ZÁVÄZNÁ   PRIHLÁŠKA
na aktualizačnú odbornú prípravu a odborné oboznamovanie kuričov, pracovníkov obsluhy a opravy tlakových a plynových zariadení a zamestnancov zaisťujúcich prevádzku technických zariadení


  Prihlasujem sa na:
  Aktualizačná odborná príprava (do 5 r.)Odborné oboznamovanie (Každé 2 r.)Nové doklady

  Druh skúšky:
  základnáopravnározšíreniepo strate platnosti


  Nový preukaz kuriča:
  VI.tr.V.tr.IV.tr.III.tr.II.tr.I.tr.
  §17 (obsluhu) VTZ tlakových§18 (opravu) VTZ tlakových§17 (obsluhu) VTZ plynových§18 (opravu) VTZ plynových

  pánpani

  Trvalé bydlisko účastníka:

  Prihlasujem sa ako:
  zamestnanecSZČOsúkromná osoba-fyzická osoba/nepodnikateľ

  Presná adresa (fakturačná) vysielajúcej organizácie


  Adresa