Odborný seminár určený pre revíznych technikov, projektantov a montérov v oblasti elektrických zariadení

P R I H L Á Š K A
na odborný seminár
PRE REVÍZNYCH TECHNIKOV, PROJEKTANTOV A MONTÉROV V OBLASTI 
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
dňa 01.10.2021
O 8:00 HOD.

  pánpani


  Trvalé bydlisko účastníka:  Prihlasujem sa ako:
  zamestnanecSZČOsúkromná osoba

  Presná adresa (fakturačná) vysielajúcej organizácie


  Adresa