§23

§ 23   Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

(1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.

(2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.

Potrebná prax

Príloha č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

c) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23
do 1 000 V nad 1 000 V
pri činnosti vykonávanej na technickom
zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený 4 roky 5 rokov
ÚSO 3 roky 4 roky
2 roky 3 roky