§22

§ 22   Samostatný elektrotechnik

(1) Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.

(2) Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

(3) Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika uvedenú v prílohe č. 11; overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Potrebná prax

Príloha č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

b) Samostatný elektrotechnik podľa § 22
do 1 000 V nad 1 000 V
pri činnosti vykonanej na technickom
zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený,
ÚSO, VŠ
1 rok 2 roky

 

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. (v znení č. 435/2012 Z. z.398/2013 Z. z.234/2014 Z. z.)